Fællesbestyrelsen

På denne side kan du orientere dig om fællesbestyrelsens arbejde.

bestyrelse 2

Vores principper

Princip for skolens tilsyn med eleverne i skoledelen

Princip for arbejde med børnenes udvikling i organisationen

Princip for arbejdsfordelingen blandt personalet på Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud

Princip for dagtilbuds budgetramme under Sct. Jacobi Skole -og Dagtilbud

Princip for opfyldelse af undervisningspligt gennem deltagelse i musikskole og eliteidræt

Princip for samarbejde blandt personalet og hjemmene

Princip for undervisningens organisering

Princip for fællesarrangementer for elever i skoletiden, lejrskoleophold og udsendelse i praktik mv.

Fællesbestyrelsen

Michael Vestergaard

Forældrerepræsentant - formand

Kim Bjerge Vedstesen

Forældrerepræsentant - næstformand

Anja Overgaard Thrane

Forældrerepræsentant

Ditte Vestphal

Forældrerepræsentant

Morten Kudsk Hammeken Mikkelsen

Forældrerepræsentant

Rob Van den Berg

Forældrerepræsentant

Anette Guldbrandt Lind Nielsen

Forældrerepræsentant

Lone Holt Nielsen

Forældrerepræsentant - suppleant

Lillian Babré

Medarbejderrepræsentant

Rudi Lolk Mariussen

Medarbejderrepræsentant

Elly Hansen

Medarbejderrepræsentant - Solsikken

Referater

Referater

Under Referat arkivet findes referaterne fra skolebestyrelsens møder

cropped-Sct.Jacobiskole_Logo_stor.png

Kontakt skolen

Kontakt Sct. Jacobi skole og dagtilbud

7994 6000 Telefon
bestyrelse 3