Om Sct. Jacobi skole og dagtilbud

Du kan i det følgende læse om Sct. Jacobi skole og dagtilbud og hvad det er, der gør, at vi er stolte af vores skole.

Skolelederen har ordet

På Sct. Jacobi Skole er vores menneskesyn, at alle børn gør det bedste de kan, hvis de kan - og når de ikke kan, er det vores opgave som voksne at tage ansvaret for, at der er overensstemmelse mellem de krav vi møder eleverne med, og de ressourcer eleverne har.
På Sct. Jacobi Skole griber vi alle chancer for læring og ser skoledagen som en vifte af muligheder for at lære eleverne at blive selvstændige livsduelige individer. Vi skaber gode læringsmiljøer, hvor eleverne lærer individuelt, og hvor der er højt til loftet og plads til undersøgelse og nysgerrighed. Vi træner og giver plads til de dagligdags gøremål, som er vigtige skridt på vejen, til at elever bliver selvstændig og sættes i stand til at indgå i et forpligtende samarbejde.

Vores redskaber er vores høje specialpædagogiske faglighed, høj fleksibilitet og individuelle løsninger for eleverne. Ro, tryghed og forudsigelighed til både i forhold til det fysiske læringsrum og i mødet mellem elever og voksne. Vi vægter relations arbejdet højt, og vi møder eleverne gennem empatien, strukturen, den sansemotoriske tilgang og blik for detaljerne.
På Jacobi Skole forstår vi forældrene som eksperter på deres børn, og vi ønsker forældrenes viden sat i spil. Vi samarbejder med alle aktører rundt om eleven, så indsatsen bliver sammenhængende. Vores fælles mål er elevernes personlige, sociale og faglige udvikling, og vi fejrer de små sejre og finder næste bedste skridt sammen rundt om bordet til trivselsmøderne.
På Sct. Jacobi Skole skynder vi os langsomt og giver eleverne tid og plads til at genetablere skoleglæde, når de har slået sig på folkeskolen.
Vi møder vores elever med positive forventninger fordi, når vi har troen på dem og deres evner, kommer de med tiden til at tro på sig selv.
Sct. Jacobi Skole vil være en god og tryg arbejdsplads med kollegial åbenhed og plads til forskellighed, samtidighed med, at vi står på det samme pædagogiske fundament.
Vi ser vores skole som et videnscenter og væksthus for specialpædagogik, og vi vil gerne i spil hvor vi kan, for at understøtte deltagelsesmulighederne og chanceligheden i skoler og nærmiljøer for alle børn i kommunen.
På Sct. Jacobi værdsætter vi den faglige udvikling højt, og vi vil blive de dygtigste til det vi gør!

Marie Kring, skoleleder Sct. Jacobi Skole, marts 2022

Antimobbestrategi

Mobning er børnenes problem - men de voksnes ansvar

venner

Sct. Jacobi skole og -dagtilbuds værdigrundlag

Sct. Jacobi skole og -Dagtilbuds værdigrundlag

Sct. Jacobi dagtilbud og skoles værdigrundlag er ligeværd, anerkendelse, faglighed, alsidighed, fællesskab og udvikling. Værdigrundlaget gælder i enhver sammenhæng for den enkelte elev, for samarbejdet med forældre, personalet og for Sct. Jacobi dagtilbud og skole som helhed.

 

Det betyder at:

• alle har et ansvar for at opfylde Sct. Jacobi dagtilbud og skoles vision
• alle har et ansvar for at skabe et godt dagtilbud og en god skole med plads til alle
• alle har et ansvar for møde barnet/den unge, hvor barnet/den unge er i sin egen udvikling
• alle har et ansvar for at skabe progression i læringen for alle børn og unge på Sct. Jacobi dagtilbud og skole
• alle har et ansvar at udvikle et læringsmiljø, som fremmer social, fysisk/kropslig, psykisk, sensorisk, sproglig, personlig, faglig og alsidig læring
• alle har et ansvar for at være fagligt søgende, nytænkende, innovative og kreative for børn/unges læring
• alle har et ansvar for at udvikle de bedste lærings- , samarbejds- og udviklingsbetingelser både for børn/unge, forældre, ansatte og andre samarbejdspartnere
• alle har et ansvar for i læringsaktiviteterne at begrænse virkningerne af psykiske, fysiske, sproglige eller sensoriske funktionsvanskeligheder
• alle har et ansvar for at udvikle læringsaktiviteter, som peger mod børn/unges inklusion i det almindelige fællesskab med så høj grad af chancelighed som muligt
• alle har et ansvar for at børn/unge udfolder egne alsidige potentialer mest muligt inden for egne ressourcer, herunder hvor det opfylder barnets/den unges behov i særlig grad udvikling af praktisk faglig   læring
• alle har et ansvar for at udvikle et læringsmiljø, som fremmer børn/unges trivsel og fysiske/psykiske sundhed
• alle har et ansvar for at udvikle de fysiske og teknologiske rammer, der tilgodeser alle børn og unge i dagtilbud og skole

Kontakt skolen

Kontakt Sct. Jacobi skole og dagtilbud

7994 6000 Telefon
bål

På Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud har vi stort fokus på alsidige læringsmiljøer, hvor alle kan være med!