Om Sct. Jacobi skole og dagtilbud

Grundværdierne på vores skole er Ligeværd-Anerkendelse-Faglighed-Alsidighed-Fællesskab og Udvikling.

Skolelederen har ordet

På Sct. Jacobi Skole er vores menneskesyn, at alle børn gør det bedste de kan, hvis de kan - og når de ikke kan, er det vores opgave som voksne at tage ansvaret for, at der er overensstemmelse mellem de krav vi møder eleverne med, og de ressourcer eleverne har.
På Sct. Jacobi Skole griber vi alle chancer for læring og ser skoledagen som en vifte af muligheder for at lære eleverne at blive selvstændige livsduelige individer. Vi skaber gode læringsmiljøer, hvor eleverne lærer individuelt, og hvor der er højt til loftet og plads til undersøgelse og nysgerrighed. Vi træner og giver plads til de dagligdags gøremål, som er vigtige skridt på vejen, til at elever bliver selvstændig og sættes i stand til at indgå i et forpligtende samarbejde.

Vores redskaber er vores høje specialpædagogiske faglighed, høj fleksibilitet og individuelle løsninger for eleverne. Ro, tryghed og forudsigelighed til både i forhold til det fysiske læringsrum og i mødet mellem elever og voksne. Vi vægter relations arbejdet højt, og vi møder eleverne gennem empatien, strukturen, den sansemotoriske tilgang og blik for detaljerne.
På Jacobi Skole forstår vi forældrene som eksperter på deres børn, og vi ønsker forældrenes viden sat i spil. Vi samarbejder med alle aktører rundt om eleven, så indsatsen bliver sammenhængende. Vores fælles mål er elevernes personlige, sociale og faglige udvikling, og vi fejrer de små sejre og finder næste bedste skridt sammen rundt om bordet til trivselsmøderne.
På Sct. Jacobi Skole skynder vi os langsomt og giver eleverne tid og plads til at genetablere skoleglæde, når de har slået sig på folkeskolen.
Vi møder vores elever med positive forventninger fordi, når vi har troen på dem og deres evner, kommer de med tiden til at tro på sig selv.
Sct. Jacobi Skole vil være en god og tryg arbejdsplads med kollegial åbenhed og plads til forskellighed, samtidighed med, at vi står på det samme pædagogiske fundament.
Vi ser vores skole som et videnscenter og væksthus for specialpædagogik, og vi vil gerne i spil hvor vi kan, for at understøtte deltagelsesmulighederne og chanceligheden i skoler og nærmiljøer for alle børn i kommunen.
På Sct. Jacobi værdsætter vi den faglige udvikling højt, og vi vil blive de dygtigste til det vi gør!

Marie Kring, skoleleder Sct. Jacobi Skole, marts 2022

Om skolen

Organisationens organisering

MÅL

Skolens organisering af undervisningen er tilrettelagt ud fra folkeskoleloven. Under disse rammer og det økonomiske råderum, der er tildelt skolerne, har vi taget højde for det faktum at eleverne lærer på forskellig måde og i forskellige sammenhænge. Skolen tager sit afsæt i det pædagogiske grundlag for Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud.

Organisering af børn og elever

Elevernes placering i spor ud fra specialpædagogiske behov

  • Børnehaven Solsikken, som er en special børnehave for børn op til 6 år
  • A-sporet, som er for elever med autismediagnoser
  • B- og C-sporet, for elever med generelle indlæringsvanskeligheder
  • M-sporet, for de multiple elever
  • X-Y sporet for elever med specifikke vanskeligheder

Solsikken organiserer børnene på stuer med få børn og kendte voksen.

Solsikken besøger skolen med de børn som er de næste skolestartere ca. en dag i ugen.

0.klasse er en enhed som modtager skolestarterne direkte fra børnehaverne rundt om i kommunen og også fra Solsikken. I 0. klasse er eleverne som udgangspunkt blandet og bliver ved starten af 1. årgang placeret enten på A, B/C eller X/Y spor.

B, C og X, Y spor kører som en almindelig faseinddelt skole med indskoling, mellemtrin og udskoling og lærer og pædagoger specialiseret dertil. Der er i organisationen særligt fokus på overgangene mellem 3. og 4. klasse og mellem 6. og 7. klasse og der arbejdes systematisk med overgangspædagoger som året før følger den klasse, de skal modtage. 10 klassetrin er samlæst med 9. årgang, hvis der ikke er elever nok til at oprette en selvstændig klasse. Særligt for udskolingens lærere forventes det, at de kan være prøveførende i alle folkeskolens fag.

A sporet kører for nuværende med en indskoling, et mellemting og en udskoling delt i to hold. Afdelingen arbejder med rullende overgange og en højere grad af individuel tilrettelæggelse omkring det enkelte barns behov. Der er en særlig forventning til medarbejderne i dette spor i forhold til fleksibilitet og samarbejde på tværs af sporets klasser. Det er et mål at lærerne i A sporet tilsammen kan dække den samlede fagrække samt føre elever til afgangsprøver i alle fag.

M sporet fungerer med tre grupper af elever. Sporet arbejder med rullende overgange og en højere grad af individuel tilrettelæggelse omkring det enkelte barns behov. Der er en særlig forventning til medarbejderne i dette spor i forhold til fleksibilitet og samarbejde på tværs af sporets klasser. Der vil i M sporet være tilknyttet flest pædagoger/pau og få lærere, da der er store plejeopgaver forbundet med elevernes daglige trivsel. En stor del af de almindelige skolefag vil i dette spor for de fleste af eleverne være udskiftet med ADL – almindelig dagligdags livsførelse.

 Elevernes placering i klasser

På skolerne er der primært en organisering, som klasseopdelte klasser grupperet ud fra elevernes klassetrin. med tilknyttet klasselærer/kontaktlærer/kontaktpædagog.

Det er vigtigt ved ændringer i strukturen, som følge af eksempelvis faldende elevtal eller udviklingsprojekter, at eleverne er fast tilknyttet en sammenlæst klasse/årgang/base, hvor der ligeledes er tilknyttet en klasse-/kontaktperson.

Læs mere om skolens organisering her

Madlavning i Skolehaverne

Da arbejdslørdagen for elever og forældre sluttede i april sidste år, var Sct. Jacobi Skole- og Dagtilbud blevet 8 drivhuse rigere og etableringen af Jacobis økologiske skolehaver var en realitet. Gennem to sæsoner er der blevet dyrket forskellige grøntsager i både drivhuse og højbede, som eleverne har taget med i køkkenet og ladet indgå i diverse retter. Pludselig giver ordene ”Fra jord til bord” mening.


Siden den spæde start har det været et stort ønske at skabe mulighed for at kunne tilberede mad fra skolehaverne i området omkring. Det er nu blevet en realitet, idet skolen har søgt og fået bevilget 50.000 Kr. i fondsmidler fra Friluftsrådet og 6.500 Kr. fra Nordea Fonden.

Derfor er der blevet indkøbt bålkomfurer, som kan transporteres frit rundt i området og ligeledes køkkenudstyr som gør det muligt både at tilberede maden og spise den i det fri.
Når vi har bål og oplevelser i det fri på skemaet, vækker det begejstring hos de fleste elever. Vi ønsker at udbrede de gode oplevelser og ønsker derfor at gøre det muligt for elever at invitere deres familier på skolen i fritiden, hvor det er muligt at benytte det indkøbte udeskoleudstyr.

I denne uge blev bålkomfurerne så endelig indviet. 6B havde bestilt tørvejr og gik så i gang med at høste de sidste grøntsager i skolehaven, som efterfølgende blev både skrællet og skåret. Ned i gryden med både gulerødder, squash, bladselleri og chili og blandet med hakkede tomater samt kalkunbacon blev det til 6B’s egen bålsuppe. Resultatet blev enestående.
*****Det er den bedste bålsuppe, jeg nogensinde har fået, må jeg få en ekstra portion? *****

FC Jacobi har fundet den fine pris fra Dansk boldspil-union ” En del af noget større”

FC Jacobi fodbold har fået overrakt den fine pris ” En del af noget større” Prisen er udgivet af Dansk Boldspil-Union. Med prisen fulgte et meget fint diplom, en flot bronzefigur og kr. 25.000,00.

Det seje FC Jacobi fodboldhold blev samlet og blev fejret med sodavand og popcorn.

Prisen blev overrakt af næstformand for DBU Jylland Ole Ladefoged og Vardes borgmester Mads Sørensen.

En rigtig fin overraskelse og en dejlig dag på Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud.

 

FC Jacobi – en del af noget større vinderne blev den 5. april 2024 fejret på torvet i anledning af indvielsen af Sydbanks Torvescene.

 

 

Praksisfaglighed

På Sct. Jacobi Skole er læring gennem praksisfællesskaber en stor del af skolens DNA

praksisfællesskaber

Kontakt skolen

Kontakt Sct. Jacobi skole og dagtilbud

7994 6000 Telefon
bål

På Sct. Jacobi Skole og Dagtilbud har vi stort fokus på alsidige læringsmiljøer, hvor alle kan være med!